Tretji projektni sestanek v Urnieti

Photo by Joanes Andueza on Unsplash

Partnerji projekta growMET so se 2. in 3. junija sestali v Urnieti (Baskija/Španija), da bi razpravljali o dosedanjem napredku projekta in načrtovali preostali čas trajanja projekta. Po 14 mesecih je bilo v tem sodelovanju doseženega precej: oblikovali smo kombinirano učenje za učitelje, spletni nabor orodij za miselno rast (namenjen tako učiteljem kot učencem) in dokončali serijo glasil za starše, ki jim lahko pomagajo podpirati otroke v sodobnih učnih okoljih.

Skupaj smo se veliko naučili o miselnosti za rast in njenih prednostih, pa tudi o posebnih predpogojih za uspešno digitalno učenje.

Projektni konzorcij je pregledal dosedanje rezultate projekta ter razpravljal o preostalih nalogah in najboljših načinih razširjanja naših rezultatov. Naš cilj je pomagati učiteljem po vsej Evropi pri obvladovanju izzivov vključevanja digitalnega poučevanja v njihovo prakso.

V zadnji fazi našega projekta bomo zbrali rezultate prejšnjih delovnih paketov in skupaj razvili model digitalnega učenja.