A projekt

Az Európai Unió által az Erasmus+ programon keresztül finanszírozott projekt keretében 5 európai ország (Szlovénia, Románia, Olaszország, Olaszország, Spanyolország és Németország) 8 partnerszervezete dolgozik együtt 24 hónapon keresztül (2021. március 3. – 2023. december 2.). A projektünk célja a következő:

  1. a tanárok önhatékonyságának javítása a digitális készségekkel kapcsolatban
  2. a digitális eszközök jobb használata a diákok által a tanárok növekedési gondolkodásmódjának módszerei révén
  3. a digitális eszközök jobb elfogadása a szülők körében
  4. a növekedési szemlélet szélesebb körű támogatása az iskolákban.
  5. gyakorlatias növekedési gondolkodásmód-modell kialakítása a digitális tanításhoz

SZÜKSÉGES

A Covid-19 járvány miatt az iskolák Európa-szerte rákényszerülnek a digitális oktatásra. Alig volt idő felkészíteni a tanárokat, a diákokat és a szülőket erre.
erre a jelentős átalakulásra. A személyes tanításról a virtuális órákra való hirtelen átállással szemben fenntartások merülnek fel, amelyek egy része külső problémákból (rossz digitális infrastruktúra), más része a készségek hiányából (a digitális tanítás megszervezése, a diákok digitális környezetbe való bevonása), más része pedig belső, pszichológiai akadályokból (félelem az ismeretlentől, önbizalomhiány) fakad.
A Robert-Bosch-Stiftung nemrégiben német tanárok körében végzett felmérése szerint 2/3-uk azt állítja, hogy többnyire felkészületlenül kellett átállniuk a digitális tanításra. A hiányos
felszereltség hiánya mellett saját hiányosságaikat nevezik meg a digitális taneszközök használatában a fő problémaként. Egy másik tanulmány szerint (Wübben-Stiftung 2019) a német tanárok közel 50%-ának a
tanárok nem tartja optimálisnak a digitális eszközök használatát a tanításban. A digitális oktatásra való erőltetett átállás semmit sem tett ezen fenntartások enyhítésében.
Erasmus+ projektünk ezekkel a készségalapú és pszichológiai akadályokkal fog foglalkozni. Meggyőződésünk, hogy jelentősen javíthatjuk a digitális tanítás hatékonyságát, ha ügyesen kezeljük a fent említett akadályokat. A növekedési gondolkodásmódot fogjuk használni elsődleges paradigmaként az új digitális készségek és a digitális tanításhoz való pozitív hozzáállás kialakításához. Az inspiráló digitális eszközök, az interaktív képzés, a szülőkkel való munka és az iskolai projektek fejlesztéséhez nyújtott holisztikus támogatás kombinációja bevonja a tanárokat és motiválja diákjaikat.
Ez megváltoztatja a tanárok digitális tanítással kapcsolatos meggyőződését, új tanítási készségeket szabadít fel, bevonja a szülőket, és támogató tanulási környezeten keresztül inspirálja a diákokat.
A digitális oktatásra való átállás a jelenlegi világjárvány hosszától függetlenül folytatódni fog: modern gazdaságaink és társadalmaink nagyon gyorsan változnak az úgynevezett “digitális átalakulás” során. Számos munkahelyet és szakmát már most is érintenek ezek a mélyreható változások; mások hamarosan követni fogják őket. A növekedési gondolkodásmód fejlesztése az oktatási háromszög egészében alapvető fontosságú a jelenlegi és a jövőbeli diákgenerációk foglalkoztathatósága szempontjából az oktatás minden szintjén.

CÉLCSOPORTOK

Projektünk fő célcsoportját a partnerországok felső középfokú tanárai alkotják. Mivel a digitális átalakulás nem csak a tanárokat érinti, a következő célcsoportokat is megcélozzuk
a diákokat és szüleiket (az úgynevezett “oktatási háromszög” három részét).
Terjesztési rendezvényekkel az általános iskolától a felsőoktatásig elérjük azokat az európai tanárokat, akik aktívan részt vesznek a digitális tanításban. A projekt a tanárokra és diákjaikra lesz a legnagyobb hatással. További kedvezményezettek a diákok szülei és a tanári készségekkel foglalkozó oktatók/tanácsadók. A negyedik szellemi csomag különösen érdekes lehet a politikai döntéshozók számára, mivel a digitális tanulás bizonyítékokon alapuló modelljét dolgozza ki a növekedési gondolkodásmód elveinek megfelelően.


A projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozták. Ez a weboldal kizárólag a projektpartnerek véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az itt található információk felhasználásáért.