Projekt

RAZVOJNA MISELNA NARAVNANOST V IZOBRAŽEVALNEM TRIKOTNIKU

Projekt

V tem 24-mesečnem projektu (03/2021-02/2023), ki ga financira Evropska unija v okviru programa Erasmus+, sodeluje osem partnerskih organizacij iz petih evropskih držav (Slovenija, Romunija, Italija, Španija in Nemčija).

Cilji našega projekta so:

  1. izboljšati učinkovitost učiteljev na področju digitalnih spretnosti;
  2. izboljšati rabo digitalnih orodij učencev s pomočjo učiteljevih metod razvojne miselnosti;
  3. izboljšati sprejemanje digitalnih orodij pri starših;
  4. razširiti podporo razvojni miselnosti v šolah;
  5. oblikovati praktični model razvojne miselnosti za digitalno poučevanje.

Potrebe

Šole po vsej Evropi so zaradi trenutne pandemije covid-19 primorane v digitalno poučevanje. Učitelji, učenci in starši niso imeli skoraj nič časa za pripravo na drugačen način poučevanja in učenja. Ta nenaden prehod s pouka v živo na virtualni pouk na daljavo je naletel na različne pomisleke; nekatere lahko pripišemo zunanjim dejavnikom (slaba digitalna infrastruktura), nekatere pomanjkanju spretnosti (organizacija digitalnega pouka, vključevanje učencev v digitalno okolje), nekatere pa lahko pripišemo notranjim, psihološkim oviram (strah pred neznanim, pomanjkanje samozavesti).

Nedavna raziskava (Robert-Bosch-Stiftung) je pokazala, da je bilo kar dve tretjini nemških učiteljev večinoma nepripravljenih na prehod na digitalno poučevanje. Kot glavno težavo poleg pomanjkanja opreme navajajo lastne pomanjkljivosti pri uporabi digitalnih učnih orodij.

Druga raziskava (Wübben-Stiftung 2019) je pokazala, da skoraj 50 % nemških učiteljev meni, da je uporaba digitalnih orodij pri pouku neoptimalna. To, da so bili primorani preiti na digitalno poučevanje, ni prav nič pripomoglo k ublažitvi teh pomislekov.

Ta Erasmus+ projekt se bo ukvarjal s temi spretnostnimi in psihološkimi ovirami. Prepričani smo, da lahko bistveno izboljšamo učinkovitost digitalnega poučevanja, če spretno odpravimo že omenjene ovire. Razvojno miselnost bomo uporabili kot osnovno paradigmo za razvijanje novih digitalnih spretnosti in pozitivnega odnosa do digitalnega poučevanja. S kombinacijo navdihujočih digitalnih orodij, interaktivnega usposabljanja, dela s starši in celostne podpore pri razvoju šolskih projektov bomo pritegnili učitelje in tako tudi motivirali njihove učence. To bo spremenilo prepričanja učiteljev o digitalnem poučevanju, dalo prosto pot novim pedagoškim spretnostim, pritegnilo starše in s spodbudnim učnim okoljem navdušilo učence.

Prehod na digitalno izobraževanje se bo nadaljeval ne glede na trajanje trenutne pandemije: tudi sodobna gospodarstva in družbe se izjemno hitro spreminjajo v okviru tako imenovane »digitalne preobrazbe«. Vpliv teh temeljitih sprememb je že viden na številnih delovnih mestih in poklicih, kmalu pa se bo ta vpliv pokazal tudi drugje. Uvedba in izvajanje koncepta razvojne miselnosti v izobraževalnem trikotniku je bistvenega pomena za zaposljivost sedanjih in prihodnjih generacij mladih na vseh stopnjah izobraževanja.

Ciljne skupine

Glavna ciljna skupina projekta so učitelji na srednješolski ravni v partnerskih državah. Ker pa digitalna preobrazba ne vpliva samo na učitelje, ciljamo tudi na učence in njihove starše (trije deli tako imenovanega izobraževalnega trikotnika). S komunikacijskimi aktivnostmi bomo dosegli evropske učitelje od primarne do terciarne ravni, ki so dejavni na področju digitalnega poučevanja. Projekt bo največ prednosti prinesel učiteljem in njihovim učencem, prav tako pa bo koristen za starše učencev in vodje usposabljanj in svetovanj, ki se ukvarjajo s spretnostmi učiteljev. Koncept razvojne miselnosti bi bil lahko še posebej zanimiv za oblikovalce politik, saj razvija z dokazi podprt model digitalnega učenja v skladu z načeli razvoja miselnosti.